Verwijderen van graffiti en aanbrengen van speciale coating

Riba verzorgd en onderhoud uw gevel zowel nieuw- als oudbouw

Riba is gespecialiseerd in renovatie van voegen en gevels

Hydrofoberen

 

Hydrofoberen voorkomt doorzettend verval van de steen en voeg, structuurafbraak en ontsierende witte vlekken en kalksluiers. Na behandeling volgens de op de productbladen aangegeven methode, blijft de dampdoorlaatbaarheid van minimaal 90% gegarandeerd voor een periode van minimaal 10 jaar.

Een bijkomend voordeel van gevels impregneren en hydrofoberen ten opzichte van een onbehandelde ondergrond, is besparing van energiekosten. De isolatiewaarde van de gevel wordt verhoogd, doordat vocht van binnen wel naar buiten kan uitdampen en dat opname van regenwater in de steen en voeg onmogelijk is gemaakt.

Andere voordelen van gehydrofobeerde gevels is dat atmosferische vervuiling en eventueel algaangroei (afhankelijk van de omgeving en ligging) eenvoudig met water verwijderd kunnen worden. De mogelijk aanwezige vervuiling kan niet in de poriën van de ondergrond dringen en deze niet aantasten, wat resulteert in een optimaal duurzame conditie van de metselsteen en het voegwerk.