Verwijderen van graffiti en aanbrengen van speciale coating

Riba verzorgd en onderhoud uw gevel zowel nieuw- als oudbouw

Riba is gespecialiseerd in renovatie van voegen en gevels

Softstralen

 

Voor zeer fijne reiniging tot het grof opruwen hiervan.  Maar ook voor het verwijderen van bestaande verflagen en coatingen. Bedoeld voor alle ondergronden zowel verticaal als horizontaal.

Softstralen biedt voor U een uitkomst als het gaat om zware atmosferische vervuiling te verwijderen zonder enige beschadiging, dit wel met uitzondering van een slechte ondergrondconditie. Softstralen of stralen kan van een zeer fijne reinigingsbehandeling zijn tot het grof opruwen hiervan. In het kort genoemd van fijn tot grof; Calcium carbonaat – Olivine mineralenzand (in 4 formaten te verkrijgen) – fijn of middelfijn grit. Een uitkomst voor verwijdering van bestaande verflagen en/of andere materiaal soorten.